Hlas dítěte 2017

V neděli 26. 3. 2017 jsme společně s dětmi vyrazily na celodenní akci Nadačního fondu J&T s názvem Hlas dítěte a jak mu naslouchat, která se konala v Teplicích ve Vojenských lázních. Hlavní náplní dne byly hry venku i uvnitř, povídání a výtvarné činnosti, které dětem atraktivní a hravou formou přiblížily jejich základní práva:

  • právo na informace
  • právo na vyjádření názoru
  • právo na soukromí
  • právo na ochranu
  • právo na svou totožnost a na kontakt s biologickými rodiči

Cílem bylo dětem vše vysvětlit tak, aby rozuměly, proč tato práva existují a co znamenají. Dozvěděly se, že ne všechny jejich práva se vždy daří naplnit, na koho se mohou obracet, kdo jim může jejich práva pomoci naplnit, koho se mohou ptát na věci, které jim běží hlavou apod. Během dne děti vytvářely různá výtvarná díla, která jsme si na závěr mohly společně prohlédnout. Tato společná díla budou putovat na celostátní výstavu, která proběhne na jaře.

Děti akci ohodnotily jako velmi pěknou – 100%, zajímavou, poznaly nové kamarády a doufají, že se brzy bude konat nějaká další fajn akce.