Jarní pobyt CHSD v roce 2017

Ve dnech 6. – 9. 2. 2017 se uskutečnil jarní pobyt pro děti svěřené do pěstounské péče v Jiřetíně pod Jedlovou.

Tento rok oproti loňskému byla opravdová zima a mohli jsme řádit i venku na ježdíkách. Děti i my jsme si pobyt opět užily. A nyní hurá do příprav letního pobytu. Atmosféru na této akci dokumentují naše fotografie, které si můžete prohlédnout i na facebooku.

Pro dokumentaci zde ještě fotografie z jarního pobytu v roce 2016: STÁHNOUT