Letní pobyt 2016

Ve dnech 1. – 4. 7. 2016 se konal čtyřdenní letní pobyt pro děti z pěstounských rodin. Akce se zúčastnilo 15 dětí. V pátek jsme společně vyrazili do Vysoké Lípy, kde bylo hlavní stanoviště.

Po ubytování, vybalení a dobrém obědě jsme se vypravili na výlet do Dolského mlýna, kde si to děti nejen prohlédly, zařádily si, ale také svlažily i nožky. Po večeři jsme ještě zvládli hry a táborák.

Druhý den pak dopoledne proběhla šipkovaná se spoustou soutěží a po všech splněných stanovištích na děti čekala sladká odměna. Na oběd jsme dorazili s hodinovým zpožděním, o to více nám všem chutnal. Protože nás odpoledne zklamalo počasí, užívali jsme si vyráběním a tvořením a po večeři kinem.

V neděli jsme dopoledne byli na dětském hřišti a odpoledne jsme se vydali na výlet, ze kterého nás opět vyhnal déšť. Po převléknutí a usušení jsme opět vyráběli a pustili si film. Po večeři byla diskotéka se soutěžemi a odměnami.

No a v pondělí balení, poslední snídaně a před odjezdem autobusu dětské hřiště. Všichni jsme si to užili, vrátili se unavení a hurá na další akce.