Pobyt CHSD ve Starých Splavech

Třetí zářijový víkend pořádalo Charitní sdružení Děčín z.s., Služby pro rodiny, víkendový pobyt pro 14 děvčat ve věku 11-17 let v kempu Dobrota ve Starých Splavech.

Během pobytu pro ně pracovníci Centra krizové intervence a Intervenčního centra Spirála z Ústí nad Labem zorganizovali program Prevence násilí v mezilidských vztazích, který je zábavnou i vážnou formou seznámil s různými rizikovými situacemi, do nichž by se mohly dívky dostat, a s možnostmi, jak se v těchto situacích zachovat. Program se také dotýkal problematiky pozitivního vztahu k sobě a zvyšování zdravého sebevědomí. Zbytek času byl vyplněn hrami a sportem. Všichni jsme si opékali buřty, hledali poklad či vyráběli kostýmy. Nakonec se děvčatům ani nechtělo domů a loučení na nádraží doprovázely potoky slz. Vzhledem k tomu, že se pobyt opravdu vydařil a splnil svůj účel, bychom ho rádi zopakovali i příští rok.

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.