Rozsvěcení vánočního stromečku na Husově náměstí

Letos již popáté proběhla první adventní neděli akce Podmokelský advent na Husově náměstí. Akci zajišťovalo Charitní sdružení Děčín, z.s. ve spolupráci s panem Grešíkem a polévkárnou Mezi domy.

Advent byl zahájen v 15.30 hodin a návštěvníci mohli ochutnat svařené víno a chutné polévky. Pro děti byly připraveny dílničky. Děti si zdobily perníčky, vystřihovaly vánoční vločky a vyráběly sněhuláčky z papíru. Také pro ně byly připraveny omalovánky s vánočními motivy. Od 16 hodin měli návštěvníci možnost zajít do blízkého kostela, kde zpívala skupina SaH vánoční koledy. Příjemnou vánoční atmosféru na náměstí podkreslovaly koledy, hlahol přítomných a smích dětí. Před 17 hodinou se ujal slova pan farář Matějovský, který přivítal vánoční svátky, poděkoval za vše dobré v tomto roce a poté jsme všichni společně zvolali „budiž světlo“ a rozsvítili vánoční stromeček. Závěrem jsme si ještě všichni kolem rozsvíceného stromečku zazpívali koledy. Lidé si akci velmi pochvalovali a účast byla hojná, opět o něco větší než v loňském roce.