KB Nadace Jistota

V letošním roce získalo Charitní sdružení Děčín podporu Nadace Komerční banky a.s. – Jistota ve výši 146 730 Kč na realizaci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která pomáhá rodinám v obtížné životní situaci. Prostředky z nadačního fondu budou využity na pokrytí mezd zaměstnanců, kteří zajišťují služby v rodinách a také prázdninové výlety. Podpory Nadace Jistota si velmi vážíme, i proto, že do ní z velké části přispívají sami zaměstnanci Komerční banky.