Dětský den 2018

Jako již tradičně, tak i letos se Charitní sdružení Děčín, z.s. zapojilo a společně s Oblastním muzeem Děčín pořádalo Den dětí. Akce se konala za krásného počasí na dvoře muzea 26.5.2018.  Děti za všechna splněná stanoviště obdržely pěkné odměny, shlédly vystoupení dětského sboru Poupata, představení kouzelníka Milana Lysáka a také je po celou dobu sobotního odpoledne doprovázelo představení Panoptika Maxe Fische.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili a hlavně všem, kteří nám darovali odměny pro děti: Národní technické muzeum Praha, Jordan & Timaeus s.r.o., Hedvika Kufová, CHKO.