Víkendový program prevence násilí ve vztazích

 Víkendový program prevence násilí ve vztazích 

Již třetím rokem pořádalo v říjnu Charitní sdružení Děčín z.s. víkendový program zaměřený na prevenci násilí ve vztazích. Ten se tentokrát konal v Kytlicích v penzionu U Skály a zúčastnilo se ho 15 dívek ve věku 12-16 let. Víkend byl kombinací preventivního programu, který vedly zkušené lektorky z krizového a intervenčního centra Spirála, s výlety a hrami venku. Cílem programu bylo posílit sebevědomí dospívajících dívek a pomoci jim, aby si uvědomily, co vše si chtějí nechat od druhých líbit. Zároveň je učil, jak si poradit, pokud by jim někdo v životě ubližoval. I díky pěknému počasí a prostředí v Kytlicích si děvčata program užila a snad jim i pomůže k tomu, aby byly ve svém životě spokojenější.

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.