CHARITNÍ SDRUŽENÍ
DĚČÍN
OBČANSKÁ PORADNA
DĚČÍN
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY
NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE (PĚSTOUNI)
AKTUALITY
CHSD

Děkujeme našim podporovatelům

Služby Charitního sdružení Děčín podpořili:

Činnost Charitního sdružení v Děčíně sponzorsky či dobrovolnicky podporují:

Nadační fond DĚTI A RODINA - nadace pro potřebné děti.

Podporujeme projekt: „Služby pro rodiny na Děčínsku“.