CHARITNÍ SDRUŽENÍ
DĚČÍN
OBČANSKÁ PORADNA
DĚČÍN
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY
NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE (PĚSTOUNI)
AKTUALITY
CHSD

Kontaktní údaje Charitního sdružení Děčín:

Zde najdete všechny důležité kontakty, které můžete využít při řešení svých potřeb. Neostýchejte se nás vyhledat osobně, zatelefonovat nebo nám napsat e-mail (či písemný dopis). Za každý podnět budeme rádi a vynasnažíme se Vám pomoci v rámci našich možností.

Ředitelka Charitního sdružení Děčín:

Bc. Jitka Repešová
mobil: 777 483 169
mail: reditelka@chsd.cz

Občanská poradna Děčín:

Adresa pracoviště:
Zbrojnická 779/7
405 02 Děčín IV - Podmokly

Linka pro bezplatné volání:
tel: 800 321 112 (telefonická objednávka je nutná k osobnímu jednání).

telefon: +420 412 517 368
mail: poradna@chsd.cz

Návštěvní hodiny Občanské poradny Děčín

Služby pro rodiny s dětmi:

Adresa pracoviště:
Zbrojnická 779/7
405 02 Děčín IV - Podmokly

mobil: 773 775 961
mail: asist@chsd.cz

Návštěvní hodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Charitní sdružení Děčín a jeho služby najdete:
(po kliknutí vyhledáváte ve službě Google)

Užitečné odkazy - možnosti další pomoci:

Ústecký kraj - poskytovatel dotace - www.kr-ustecky.cz

Informační portál Helpnet - www.helpnet.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - www.mpsv.cz

Poradna při finanční tísni- www.financnitisen.cz

Pedagogicko-psychologická poradna- www.pppuk.cz

Krizová poradna Děčín - www.krizovaporadna.cz

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - www.cssdecin.cz

Agentura osobní asistenční služby, o.s. - www.asistencedc.cz

Speciálně pedagogické centrum Děčín - www.specdcbynov.cz