Kontakt s biologickou rodinou

Kontakt s biologickou rodinou

Styk oprávněných osob s dítětem a zajištění asistence při tomto styku:

Forma kontaktu (přímý kontakt, emailová nebo písemná korespondence, telefonáty případně další formy komunikace) a místo budou voleny podle individuální dohody s pěstounskou rodinou a potřeb ochrany dítěte. Vždy bude brán ohled na dítě, na jeho situaci, aktuální stav, zda je kontakt vhodný a jakým způsobem můžeme zajistit:

  • neutrální prostředí v prostorách CHSD (místnost pro jednání s klienty)
  • zajištění kontaktu v mateřském centru Rákosníček nebo Bělásek
  • v Krizové poradně Děčín
  • přítomnost klíčového pracovníka nebo psychologa na setkání v případě zájmu kterékoliv ze stran a pomoc při stanovení pravidel kontaktu s rodinou.
  • v případě konfliktních vztahů mezi rodinou dítěte a pěstounskou rodinou zajistíme odbornou mediaci a asistenci při kontaktu.