Náhradní rodinná péče

Představujeme vám službu „Doprovázení osob pečujících“ (pěstounů)

Kdo jsme

Službu „Doprovázení osob pečujících“ realizuje zapsaný spolek Charitní sdružení Děčín, (viz Kontaktní údaje) na základě pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 12. 10. 2017 k:

1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

2) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Oč nám jde 

Posláním služby „Doprovázení osob pečujících“ je vytvořit rodinám, s nimiž máme uzavřenu dohodu, podmínky pro zajištění kvalitní péče a zároveň zajistit dětem v náhradní rodině podnětné prostředí pro jejich vývoj. Usilujeme o co nejplynulejší přechod dětí do náhradní rodiny. Podporujeme jejich začlenění do nové rodiny a vytváření dobrých vztahů mezi všemi členy. Chceme, aby se všichni členové rodiny v ní cítili dobře. Zároveň podporujeme povědomí dítěte o jeho vlastní identitě a podle možností a zájmu dítěte i kontakty se členy jeho biologické rodiny.

 

Čeho chceme dosáhnout

 • Svěřené dítě vyrůstá v náhradní rodině, ve které dobře tělesně i duševně prospívá (resp. vyvíjí se přiměřeně svému věku).
 • Svěřené dítě je v rodině adaptované. Má tam své místo. Jsou vytvořeny vztahy, zvyky a rituály fungování nově uspořádané rodiny.
 • Pěstouni umí zajistit dětem v náhradní rodině podnětné prostředí pro jejich vývoj.
 • Svěřené dítě je informováno o své biologické rodině, a pokud je to v zájmu dítěte, je podporován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní péči a jeho biologickou rodinou.

Komu pomáháme

Naše služby a akce jsou určeny pro osoby pečující – pěstouny, poručníky – a děti v pěstounské péči. Místní rozsah poskytovaných služeb je území obce Děčín, Arnoltice, Růžová, Bynovec, Janov, Kámen, Ludvíkovice, Jílové, Libouchec, Modrá, Kamenec, Martiněves u Děčína, Dolní Žleb, Jalůvčí u Děčína, Vilsnice, Choratice, Dobkovice, Povrly, Neštědice, Mojžíř, Neštěmice, Huntířov, Markvartice, Česká Kamenice, Těchlovice, Malé Březno, Velké Březno, Jakuby, Malá Veleň, Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, Žandov, Police, Starý Šachov, Stružnice, Česká Lípa.

Požádat nás o ochranu svého života a dalších práv však může každé dítě, a to telefonem, osobně, či e-mailem – viz kontaktní údaje.

Vedle služby „Doprovázení osob pečujících“ poskytuje Charitní sdružení Děčín i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství v Občanské poradně Děčín.

Na čem nám při spolupráci zejména záleží

Předním hlediskem naší práce je zájem dítěte svěřeného pěstounům.

Další naše zásady:

 • Zaměstnanci naslouchají dětem i osobám pečujícím a respektují jejich názor, spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství. Pracovníci ke klientům, přistupují s úctou a s vědomím, že naše služby jsou určeny právě jim. Vytváří atmosféru důvěry a bezpečí.
 • Naše služby jsou flexibilní a reagují na potřeby klienta a především pak na zájmy dětí
 • Klienti znají postupy a cíle naší práce v rodině, mají právo na vyžádání nahlížet do svých složek.
 • Jsme otevřeni sdílet metody práce a know – how s dalšími organizacemi. Pravidelně informujeme veřejnost o naší činnosti, úspěších i chybách prostřednictvím výročních zpráv.
 • Zachováváme profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klienta. Chráníme osobní údaje klientů s výjimkami požadovanými právními předpisy (např. jsme povinni oznámit orgánům činným v trestním řízení a obecnímu úřadu násilí páchané na dětech).

Co konkrétně nabízíme

A) Základní činnosti (zajišťujeme je povinně)

 • Doprovázení pěstounské rodiny celým průběhem pěstounské péče
 • V případě potřeby pěstounů zprostředkování psychologické terapeutické nebo jiné odborné pomoci
 • Pomoc se zajištěním celodenní osobní péče o svěřené dítě
 • Pomoc se zajištěním krátkodobé osobní péče o svěřené dítě
 • Zprostředkování nebo zajištění bezplatného vzdělávání, které je pro pěstouny povinné
 • Pomoc pěstounům při plnění povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s blízkými osobami, zejména s biologickými rodiči a umožnit styk s nimi

B) Další činnosti (zajišťujeme je dle svých aktuálních možností)

 • Pořádáme skupinová setkávání pěstounů (svépomocné skupiny)
 • Pořádáme vlastní pobytové akce

-přes letní prázdniny 2krát týdně výlety

-příměstské tábory

– pobytovou akci o jarních nebo letních prázdninách

 

 • Pořádáme pobytově – vzdělávací akce

Pořádáme víkendové vzdělávání pro osoby pečující i děti – děti mají zajištěn vlastní program v rámci hlídání.

 • Doplňkově provozujeme

– doučování dětí

– kroužek Provázek- kreativní činnosti

– kroužek Keramiky

 

Dále naše organizace Charitní sdružení Děčín poskytuje v rámci registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách  sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Můžeme tedy pokračovat ve spolupráci s  pěstounskými rodinami (svěřenými dětmi) i po ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Informace o  sociálně aktivizační službě naleznete na webové stránce www.chsd.cz, případně na našich letácích.