Náhradní rodinná péče

Představujeme vám náhradní rodinnou péči Charitního sdružení v Děčíně

Základní informace:

Poskytujeme pěstounům všechny služby, které ukládá zákon, tedy doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující službu. Kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je například terapie, asistovaný kontakt dětí s jejich biologickými rodiči, letní výlety pro celé rodiny atd. Podrobné informace najdete v záložce Nabídka služeb.

Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Volná místa pro pěstouny:

V současné době máme volná místa pro pěstouny z okolí Děčínska. Zájemci o uzavření „Dohody o výkonu pěstounské péče“ se mohou obracet na Bc. Adrianu Androvou (asist@chsd.cz, 773 775 960) v pracovních dnech od 8:00 – 18:00.

Pracovníci:

Mgr. Martina Volfová

Koordinátorka projektů zaměřených na práci s rodinou CHSD

Bc. Adriana Andrová

Klíčová pracovnice pro oblast Děčínska, odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami ). Vzdělání, praxe: absolvent Technické Univerzity Liberec (Bc.). Pracuje zároveň jako vedoucí asistentka pro rodiny s dětmi v Asistenční službě Děčín, koordinuje činnost dobrovolníků, kteří v rodinách pomáhají se školní přípravou dětí. Absolvovala kurz Systemický přístup k práci s krizí, Systemická práce s dětmi a dospívajícími, Vedení poradenského rozhovoru a další.

 

Bc. Alexandra Vaňková

Klíčová pracovnice pro oblast Děčínska, odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami, vzdělávání, pobyty a akce). Vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v oboru sociální práce a sociální politika (bakalářské studium). V souvislosti se vzděláním absolvovala několik krátkodobých a dlouhodobých praxí. Jako praktikantka si vyzkoušela práci se seniory v Domovech pro seniory v Mostě a Ústí nad Labem, dále dlouhodobě pracovala v Tyfloservisu v Ústí nad Labem a měla praxi ve školce pro děti se speciálními potřebami. Jako dobrovolnice figurovala v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Mostě, kde poté několik let pracovala. Před nástupem do pozice klíčového pracovníka byla zaměstnaná jako asistentka v aktivizační službě pro rodiny s dětmi.