CHARITNÍ SDRUŽENÍ
DĚČÍN
OBČANSKÁ PORADNA
DĚČÍN
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY
NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE (PĚSTOUNI)
AKTUALITY
CHSD
Logo asistenční služby pro rodiny s dětmi

Občanská poradna Děčín

Občanské poradna Děčín - základní informace:

Občanská poradna Děčín je jedním ze středisek Charitního sdružení Děčín. Je registrovanou sociální službou (druh služby: odborné sociální poradenství, indikátor služby 65111261) u Krajského úřadu v Ústí nad Labem. V současné době je okamžitá kapacita služby 4.

Poslání Občanské poradny Děčín:

Cíle Občanské poradny Děčín:

Klient je po ukončení konzultace (konzultací) vybaven takovými znalostmi, či dovednostmi, popřípadě obdržel takovou konkrétní pomoc, které mu pomohly jeho situaci vyřešit nebo mu ji umožňují řešit následně.

Konkrétní cíle pro kalendářní rok jsou v případě zájmu k nahlédnutí v OP Děčín.

Cílová skupina Občanské poradny Děčín:

Služby OP Děčín jsou určeny všem lidem, kteří potřebují pro řešení své nepříznivé sociální situace informace, rady a aktivní pomoc Občanské poradny Děčín v oblastech, ve kterých poradna poskytuje své služby – viz dokument „Nabídka služeb Občanské poradny Děčín“.