CHARITNÍ SDRUŽENÍ
DĚČÍN
OBČANSKÁ PORADNA
DĚČÍN
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY
NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE (PĚSTOUNI)
AKTUALITY
CHSD
Logo asistenční služby pro rodiny s dětmi

Služby Občanské poradny Děčín

Občanská poradna Děčín poskytuje služby občanského poradenství, které se týkají těchto oblastí:

OBLAST POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍÚROVEŇ SLUŽBY
1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištěníaktivní pomoc
2. Sociální službyrada
3. Sociální pojištěnírada
4. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanostaktivní pomoc
5. Bydleníaktivní pomoc
6. Rodina a mezilidské vztahyaktivní pomoc
7. Občanskoprávní vztahyaktivní pomoc
8. Daně a poplatkyinformace
9. Zdravotní pojištění a zdravotnictvíinformace
10. Školství a vzděláváníinformace
11. Problematika zadlužování občanůaktivní pomoc
12. Ochrana spotřebiteleaktivní pomoc
13. Právní systém ČRrada
14. Právní systém EUinformace
15.Občanské soudní řízení a jeho alternativyaktivní pomoc
16. Veřejná správarada
17. Trestní právoinformace
18. Ochrana základních práv a svobodinformace

Rady a informace se proto nad rámec základního sociálního poradenství neposkytují zejména v oblastech:

Popis jednotlivých úrovní poskytování služby

Dokument ve formátu word ke stažení zde

1. Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

PŘÍKLADY:

2. Rada

Rada vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení problému.

PŘÍKLADY:

3. Aktivní pomoc

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny.

PŘÍKLADY:

4. Asistence

Je to činnost ve prospěch uživatele vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání.

PŘÍKLADY:

Zásady našich služeb: