Pryč s dluhy

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007778

Doba realizace projektu:

01.01.2018 – 31.12.2020

Dotační subjekt, program:

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel SVL města Děčína o rizicích zadlužení a předlužení, pomoc a podpora při řešení konkrétních situací zadluženého klienta z CS a nácvik dovedností u CS jako prevenci zadlužení a při již vzniklé situaci spojené se zadlužením, a tím přispět k snazšímu začlenění osob SV či sociálním vyloučením ohrožených do společnosti a zmírnění či odstranění jedné z bariér bránících v uplatnění a trhu práce.

1. Dluhová poradna podpoří v letech 2018-2020: 600 obyvatel sociálně vyloučených lokalit osobními a telefonickými poradenskými konzultacemi. Vzniknou dvě kontaktní poradenská místa v SVL města Děčína: v Boleticích nad Labem a na Starém městě.

2. 100 účastníků 12 workshopů finanční a dluhové gramotnosti v letech 2018-2020 posílí své kompetence v dluhové oblasti, v praktickém nácviku získají dovednosti potřebné v závazkových vztazích.

3. Bude poskytnuto 200 konzultací 200 obyvatelům SVL v dané oblasti v rámci internetové poradny v letech 2018-2020.

4. S 60 obyvateli sociálně vyloučených lokalit bude sepsán návrh na oddlužení (2018-2020).

5. Bude vytvořena evaluační zpráva (2018-2020).

Cílová skupina:

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem

Evropská Unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost“