Psychologické a terapeutické služby

Psychologické a terapeutické služby

Psychologické a terapeutické služby jsou poskytovány s využitím převážně externích zdrojů. Služby budou poskytnuty na základě domluvy pěstounské rodiny, klíčového pracovníka a popř. sociální pracovnice SPOD. Pěstouni a svěřené děti mají právo společně nebo samostatně alespoň jednou během 6 kalendářních měsíců na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci a to do výše 1.000,-Kč za jednu konzultaci. Zprostředkováním odborné pomoci je myšleno vytipování a oslovení konkrétního odborníka v oblasti, ve které rodina či dítě odbornou pomoc potřebují. Poskytovatel může na základě žádosti pěstounů zajistit pomoc také bezplatně z vlastních zdrojů, či uhradí externího odborníka. Péče nad rámec zákonem stanoveného rozsahu bude zajišťována po dohodě podle potřeby a možností CHSD a případně i za finanční spoluúčasti pěstounů.

Aktuálně má CHSD dohodnutou spolupráci s těmito odborníky:

  • Mgr. Markéta Závěrková
  • PaedDr. Vladimír Šik
  • PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová
  • Mgr. Helena Fořtová
  • Mgr. Martina Jaborová
  • Mgr. Ladislava Laušmanová
  • Mgr. Eva Štrossová
  • Mgr. Veronika Uhlířová – přerušeno

Termíny lze objednat přes své klíčové pracovníky.

Dále dlouhodobě spolupracujeme se Střediskem výchovné péče Děčín, kde rovněž můžeme pro rodiny zajistit v případě potřeby odbornou pomoc. Do budoucna plánujeme i podpůrné skupiny pro pěstouny a děti v jejich péči.