INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ CHARITNÍHO SDRUŽENÍ V DĚČÍNĚ

ARCHIV ČLÁNKŮ

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Otevřeli jsme kontaktní místa poradny na Starém Městě a v Boleticích. SM

čtvrtek 9-16h. B: úterý 9-16h. Adresa: Kontaktní místo Staré Město

čtěte více zde

Vánoční jarmark v muzeu - 2017

Tradičně jsme se zapojili do programu v rámci Vánočního jarmarku v děčínském muzeu, který se konal 9.-10.12. 2017.

čtěte více zde

Víkendový pobyt CHSD - podzim 2017

V září pořádalo uspořádalo Charitní sdružení Děčín z.s., Služby pro rodiny, víkendový pobyt pro 13 děvčat ve věku 11-16 let v Kempu u Ferdinanda v Srbské Kamenici.

čtěte více zde

Prázdninové výlety s CHSD v roce 2017

Charitní sdružení Děčín - ve spolupráci s nadačním fondem Děti a Rodina a Nadací Agrofert pořádaly již popáté o letních prázdninách výlety pro děti z klientských rodin.

čtěte více zde

Program prázdninových výletů CHSD v roce 2017

Charitní sdružení Děčín z. s., jako každým rokem i letos bude pořádat o letních prázdninách výlety pro děti z klientských rodin.

čtěte více zde

Víkendová vzdělávání v roce 2017

I v letošním roce se uskutečnila dvě víkendová vzdělávání. První v květnu 6. - 7. 5. 2017 a druhý v červnu 3. - 4. 6. 2017.

čtěte více zde

Letní pobyt 8. - 11. 7. 2017 v Maxově

Charitní sdružení v Děčíně připravilo na začátku prázdnin letní pobyt pro děti z pěstounských rodin.

čtěte více zde

Hlas dítěte 2017

V neděli 26. 3. 2017 jsme společně s dětmi vyrazily na celodenní akci Nadačního fondu J&T s názvem Hlas dítěte a jak mu naslouchat, která se konala v Teplicích ve Vojenských lázních.

čtěte více zde

Jarní pobyt CHSD v roce 2017

Ve dnech 6. - 9. 2. 2017 se uskutečnil jarní pobyt pro děti svěřené do pěstounské péče v Jiřetíně pod Jedlovou.

čtěte více zde

Pobyt CHSD ve Starých Splavech

Třetí zářijový víkend pořádalo Charitní sdružení Děčín z.s., Služby pro rodiny, víkendový pobyt pro 14 děvčat ve věku 11-17 let v kempu Dobrota ve Starých Splavech.

Během pobytu pro ně pracovníci Centra krizové intervence a Intervenčního centra Spirála z Ústí nad Labem zorganizovali program Prevence násilí v mezilidských vztazích, který je zábavnou i vážnou formou seznámil s různými rizikovými situacemi, do nichž by se mohly dívky dostat, a s možnostmi, jak se v těchto situacích zachovat. Program se také dotýkal problematiky pozitivního vztahu k sobě a zvyšování zdravého sebevědomí. Zbytek času byl vyplněn hrami a sportem. Všichni jsme si opékali buřty, hledali poklad či vyráběli kostýmy. Nakonec se děvčatům ani nechtělo domů a loučení na nádraží doprovázely potoky slz. Vzhledem k tomu, že se pobyt opravdu vydařil a splnil svůj účel, bychom ho rádi zopakovali i příští rok.

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Logo MPSV Pobyt CHSD ve Starých Splavech Pobyt CHSD ve Starých Splavech Pobyt CHSD ve Starých Splavech Pobyt CHSD ve Starých Splavech