Spolupráce na projektu RODINA V KRIZI

Doba realizace projektu:

01.01.2018 – 31.12.2018

Cíle projektu:

Cílem projektu je navýšení právní, finanční gramotnosti, sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hledání a udržení zaměstnání žen samoživitelek v rámci Ústeckého kraje.

Aktivity projektu:

Poskytování konzultační činnosti zaměřené na odstranění konkrétních bariér vstupu na trh práce, zaměstnávání, poradenství při zaměstnání.

Cílová skupina:

Samoživitelé v rámci Ústeckého kraje

Spolupráce se smluvní stranou:

Spolek Asociace občanských poraden