Spolupráce na projektu ZVÝŠENÍ UPLATNITELNOSTI OSOB ZE SVL NA TRHU PRÁCE

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798

Doba realizace projektu:

1.2.2018 – 31.1.2021

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpořit 120 osob ze sociálně vyloučených lokalit města Děčín v přístupu k zaměstnání prostřednictvím aktivit, které aktivizují k řešení problémů CS, podporují stabilitu nepříznivé životní situace a napomáhají k získání kompetencí potřebných k dlouhodobé uplatnitelnosti na volném trhu práce

Aktivity projektu:

2) KA 02 – každoročně podpořit 40 osob „Workshopy právní a finanční gramotnosti“, tj. 120 osob po dobu trvání 3 letého projektu (individuální i skupinová podpora)

Cílová skupina:

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Spolupráce se smluvní stranou:

Statutární město Děčín

Evropská Unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost“