Volnočasové aktivity dětí

Nabídka zájmových a volnočasových aktivit dětí

Pracovníci služeb pro rodiny sestavují databázi volnočasových aktivit, které jsou v okolí dostupné. Podle zájmu dětí a finančních možností rodiny hledáme možnosti, jak by děti mohly smysluplně naplnit svůj volný čas a zároveň rozvíjet své schopnosti (případně i s možností na budoucí profesní uplatnění). V rámci služeb pro rodiny sami organizujeme bezplatný kreativní kroužek pro děti z klientských rodin (schůzky 1x týdně) a taneční kroužek (rovněž 1x týdně). Vedle toho se zaměřujeme i na volný čas, který spolu rodiče a děti tráví společně, pomáháme jim hledat varianty společného programu a příležitostně (asi 2x ročně) pořádá pro rodiny společné výlety po zajímavostech v okolí. Veškeré tyto volnočasové aktivity dětí jsou bezplatné.

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • dítě do všech zájmových kroužků apod. přihlašují výhradně rodiče nebo zákonní zástupci,
  • doprovod dítěte na kroužek je možný, pokud to časové možnosti asistentky dovolují, nesmí však být jedinou náplní práce asistenční služby v rodině.

Kreativní kroužek Provázek

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí dětem z klientských rodin kreativní kroužek „Provázek“ i ve školním roce 2015/2016. Koná se pravidelně každou středu od 15.30 do 16.30 hodin v kanceláři CHSD (Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín IV – Podmokly – bývalá budova Komerční banky, 2. patro). Společně s dětmi se zde věnujeme různým výtvarným technikám, ruční práci, výrobě drobných předmětů a třeba i společenským hrám. Kroužek je bezplatný.

Informace o kroužku Provázek

Kroužek keramiky

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí dětem z klientských rodin KROUŽEK KERAMIKY, který je určen pro děti od 6 do 12 let. KDE: Prostory CHSD, Zbrojnická 799/7, Děčín 4 (budova bývalé Komerční banky), 2. patro. KDY: Každé pondělí od 15:30 do 16:30. Těším se na Vás! Vaše asistentka Lenka, tel. 777 483 172 . Kroužek je bezplatný.

Informace o kroužku keramiky.

Výlety

Během celých letních prázdnin pořádáme poznávací výlety pro děti, které se konají dvakrát týdně. Podrobný program výletů.