Vzdělávání

Zprostředkování nebo zajištění bezplatného vzdělávání, které je pro pěstouny povinné

Pěstouni jsou povinni zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Klíčový pracovník pomáhá sestavit pěstounům individuální vzdělávací program podle jejich potřeb a bezplatně jej realizovat. K tomu využije buď vzdělávacích nabídek jiných organizací nebo vzdělávacích akcí, které pořádá přímo naše organizace, Charitní sdružení Děčín.

Vzdělávání pěstounů v roce 2018

Podrobné informace ke vzdělávání zde

Skupinové setkávání pěstounů pro rok 2018

Termíny setkávání jsou : 9. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6., 12.10., 2. 11., 14. 12. 2018
Setkávání jsou vždy v pátek viz termíny výše od 9:00 – 11:00.

Setkání budou probíhat v prostorách CHSD. Počet účastníků omezen. Skupinu povede PaedDr. Vladimír Šik – psychoterapeut. Budete si zde mezi sebou předávat své zkušenosti, znalosti. Lépe se poznáte a načerpáte informace od ostatních. Vše se bude odehrávat pod vedením zkušeného psychoterapeuta pana Dr. Vladimíra Šika, který pak s námi jede i na víkendové vzdělávání.

Těšíme se na vás.

Kontakt . tel. 773 775 960 , 775 431 537
Email: asist@chsd.cz

Podrobné informace o této akce včetně harmonogramu naleznete zde.

Archiv proběhlých vzdělávacích akcí

Pokud Vás zajímají akce, které jsme uskutečnili v minulosti, najdete je zde v archivu