Zajištění péče o dítě

Zajištění péče o dítě

Služba „doprovázení“ je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou „Dohodu o výkonu pěstounské péče“.

Zajištění krátkodobé péče při vyřizování nezbytných záležitostí:

Při jednodenních záležitostech (jednání na úřadech, účast u soudu, zdravotní vyšetření, ambulantní lékařský zákrok apod.) bude péče o předškolní děti zajištěna po dohodě s pěstouny v rámci širší rodiny dítěte nebo pěstouna, případně po dohodě v mateřském centru Bělásek a mateřském centru Rákosníček, který provozuje mikrojesle i krátkodobé hlídání předškolních dětí, nebo v mateřské škole. Pro školní děti bude možné zajistit péči v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Cinka nebo Kamarád. Pokud nebude žádná z těchto variant vyhovovat, zajistí péči o dítě v době od 8 do 18 hodin po dobu maximálně 6 hodin pověřený pracovník CHSD.

V případě potřeby zajistit vícedenní péči (dočasná pracovní neschopnost, ošetřování osoby blízké, narození dítěte, úmrtí osoby blízké) bude péče o děti zajištěna opět pokud možno v rámci širší rodiny dítěte nebo pečující osoby. Pokud to nebude možné, bude péče o děti v krajním případě zajištěna v některém zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

U vyřizování nezbytné záležitosti, jejíž datum je předem známo, je pěstoun povinen požádat o poskytnutí výpomoci, jakmile se o potřebě výpomoci dozví, nejpozději 1 týden před událostí, jinak právo na poskytnutí výpomoci zaniká. To neplatí v případě nepředvídatelných událostí. Pokud však v takovém případě pěstounka požádá o poskytnutí výpomoci v době kratší než 24 hodin před touto události, může poskytovatel poskytnutí výpomoci z vážných provozních důvodů odmítnout. Výpomoc je však povinen v takovém případě poskytnout ihned jak je to možné, ledaže by důvod výpomoci mezitím odpadl.

Zajištění celodenní péče o svěřené dítě:

Pokud má osoba pečující nárok na Zajištění celodenní péče o svěřené dítě podle zákona, tyto budou po dohodě s osobou pečující nakoupeny ve formě letních táborů, příměstských táborů, ŠVP, výletů, lyžařských výcviků, případně pobyty zajišťovanými dalšími organizace, které s pěstounskými rodinami pracují nebo dalšími pobyty podle přání dítěte a rodičů. Zajištění celodenní péče o svěřené dítě na dobu kratší než 3 dny musí být s klíčovým pracovníkem CHSD projednán alespoň měsíc předem, u delších pobytů pak alespoň 2 měsíce předem. Pokud pečující osoba do června nepřijde s žádným požadavkem, je poskytovatel povinen jí možnosti celodenní péče o svěřené dítě sám navrhnout. V případě nevyčerpání možnosti Zajištění celodenní péče o svěřené dítě v daném roce na něj nárok zaniká.

Zajištění péče o dítě během některých vzdělávacích akcí:

Na základě žádosti provázejících organizací či OSPOD můžeme službu za individuálně stanovených podmínek poskytnout i pěstounům, kteří s námi nemají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (např. účast dětí na táboře, setkání sourozenců vyrůstajících v různých rodinách na víkendovém pobytu, atd.)

Letní pobyt 2017:

Zveme Vás na letní pobyt s Charitním sdružením Děčín, z. s., termín konání letního pobytu: 8. 7. – 11. 7. 2017 pro děti ve věku 7-16 let. Letní pobyt se uskuteční v RS Maxov Radvanec, Maxov 12, 473 01. Děti se mohou těšit na výlety po okolí, hry, soutěže apod. Osoby pečující, které budou akci čerpat v rámci zajištění celodenní péče o svěřené dítě/děti budou hradit jen 400 Kč, zbylých 1700 Kč bude čerpáno v rámci zajištění celodenní péče o svěřené dítě/děti.

Související formuláře ke stažení:

Infoleták letní pobyt 2017
Dotazmík o dítěti
Přihláška letní pobyt 2017
Prohlášení o bezinfekčnosti

Aktivity realizované v uplynulém období:

Hlas dítěte

V neděli 26.3.2017 jsme společně s dětmi vyrazily na celodenní akci Nadačního fondu J&T s názvem Hlas dítěte a jak mu naslouchat, která se konala v Teplicích ve Vojenských lázních. Hlavní náplní dne byly hry venku i uvnitř, povídání a výtvarné činnosti, které dětem atraktivní a hravou formou přiblížily jejich základní práva:

  • právo na informace
  • právo na vyjádření názoru
  • právo na soukromí
  • právo na ochranu
  • právo na svou totožnost a na kontakt s biologickými rodiči

Cílem bylo dětem vše vysvětlit tak, aby rozuměly, proč tato práva existují a co znamenají. Dozvěděly se, že ne všechny jejich práva se vždy daří naplnit, na koho se mohou obracet, kdo jim může jejich práva pomoci naplnit, koho se mohou ptát na věci, které jim běží hlavou apod. Během dne děti vytvářely různá výtvarná díla, která jsme si na závěr mohly společně prohlédnout. Tato společná díla budou putovat na celostátní výstavu, která proběhne na jaře.

Děti akci ohodnotily jako velmi pěknou – 100%, zajímavou, poznaly nové kamarády a doufají, že se brzy bude konat nějaká další fajn akce.

Jarní pobyt CHSD 2017

Stáhnout informační leták na jarní pobyt 2017
Stáhnout přihlášku na jarní pobyt 2017

Příměstský tábor CHSD 2016

Stáhnout informační leták na příměstský tábor 2016

Reportáž z příměstského táboru 2015

O tom, jak proběhl letní příměstský tábor se můžete dočíst zde.

Letní pobyt s CHSD 2016

Letní pobyt se uskuteční v Hotelu Lípa ve Vysoké Lípě. Děti se mohou těšit na výlety např.: Dolský mlýn, Pravčická brána, zřícenina hradu Šaunštějn, Mariina skála a na spousty dalších zážitků. Termín konání letního pobytu: 1. 7. – 4. 7. 2016.

Leták Letní pobyt CHSD 2016 ke stažení
Přihláška Letní pobyt CHSD (pdf)
Dotazník o dítěti (pdf)
Dotazník o dítěti (doc)
Bezinfekčnost (pdf)
Bezinfekčnost (doc)

Jarní prázdniny pro děti v pěstounské péči

7.- 9. března 2016 – SPORTCENTRUM Jiřetín pod Jedlovou

PROGRAM:

1. den
10:00 – 12:00 Seznamení
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 17:00 Výlet na Křížovou cestu
17:00 – 18:00 Večeře
18:00 – 22:00 Výroba masek + společenské hry
2. den
7:30 Budíček
8:00 – 9:00 Snídaně
9:00 – 17:00 Výlet na Jedlovou horu
17:00 – 18:00 Večeře
18:00 – 22:00 Maškarní + DISCO
22:00 Večerka
3. den
7:30 Budíček
8:00 – 9:00 Snídaně
9:00 – 13:00 Výlet na Tolštejn
13:00- 14:00 Oběd
14:00- 16:00 Rozloučení
16:00 – 17:00 Příprava na odjez

Ke stažení:

Kompletní informace o Jarních prázdninách 2016
Závazná přihláška na Jarní prázdniny 2016
Dotazník o dítěti na pobytové akce
Prohlášení o bezinfekčnosti