Víkendová vzdělávání v roce 2017

I v letošním roce se uskutečnila dvě víkendová vzdělávání. První v květnu 6. – 7. 5. 2017 a druhý v červnu 3. – 4. 6. 2017.

Téma bylo Podpora ve výchově a výchovné problémy v pěstounské rodině. Pestrý program byl zajištěn nejen pro děti, ale i pro dospělé. Po celou dobu akce bylo zajištěno hlídání a program pro děti.