Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva o využití podpory Nadace Terezy Maxové dětem

Cílem projektu bylo zajistit rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která dlouhodobě podporuje rodiny, které nejsou schopné zajistit přiměřenou péči o děti, a pomáhá jim zlepšit podmínky, aby děti nemusely být z rodiny odebrány, případně se s rodiči, jejichž děti odebrány byly, snaží zajistit jejich návrat. V rámci projektu jsme chtěli rozvíjet spolupráci s OSPOD při práci v mnohoproblémových rodinách. Plánovali jsme se také zaměřovat se na podporu školní přípravy a trávení volného času dětí z klientských rodin prostřednictvím kroužků a výletů.

CHSD zajišťovala terénní SAS v rodinách s dětmi. Asistentky pravidelně navštěvovaly rodiny 1-3x týdně a společně s rodiči se snažili zlepšit situaci a zvýšit kompetence rodičů, aby dokázali zajistit podmínky pro zdravý vývoj dětí. Chtěli jsme také v rámci projektu posílit a rozvinout spolupráci mezi námi a OSPOD, aby dokázala efektivněji reagovat na potřeby rodin. Celkem jsme pracovali se 47 rodinami (o 7 více, než byl předpoklad), z toho bylo 13 rodin zcela nových. V 8 rodinách byla spolupráce ukončena kvůli špatné spolupráci. 9 rodin se naproti tomu úplně osamostatnilo. V ostatních rodinách došlo k alespoň mírnomu zlepšování situace. Ke zlepšení situace tak došlo u 83% rodin (předpoklad byl 80%) Celkovy počet splněných plánů byl 72, z nichž 61 (téměř 85%) bylo vyhodnoceno jako alespoň částečně úspěšných . Uskutečnilo se 1250 terénních intervencí v rodinách.

Ralizovali jsme aktivity nad rámec služeb stanovených pro sociálně aktivizační službu zákonem, které nemůžeme hradit z veř. zdrojů. Jednalo se především o pomoc se školní přípravou dětem, když rodiče sami pomoci nemohou. Cílem bylo pomoci dětem, aby dosahovaly takových výsledků, pro které mají předpoklady, a dosáhly nějaké kvalifikace. Rodina byla vždy motivována, aby se na školní přípravě podílela podle svých možnosti. Pomoc se školní přípravou jsme poskytli 39 dětem (o 4 více, než byl předpoklad a 36 z nich nakonec postoupilo do dlšího ročníku (o 6 více než byl minimální cíl projektu).

Další oblastí byly volnočasové aktivity. Podporovali jsme účast dětí v dostupných kroužcích. Vedle toho jsme realizovali nízkoprahový kreativní kroužek pro děti z klientských rodin, který se konal ve školním roce 2x týdně. O prázdninách jsme pak pořádali výlety do okolí. Tyto aktivity snižují sociální vyloučení dětí z klient. rodin. Posilují také sociální kompetence dětí. Celkem se uskutečnilo 55 setkání kroužku (plánováno bylo minimálně 40) a zúčastnilo se jich s různou frekvencí 30 dětí (předpoklad byl minimálně 12). Výletů nakonec proběhlo14 (o 2 více, než bylo plánováno) a zúčastnilo se jich 32 dětí (opět o 2 více, než jsme odhadovali)

Plánovali jsme již počtvrté na podzim uspořádat víkendový pobyt pro dívky ve věku 12-17 let zaměřený na prevenci násilí ve vztazích. Program byl zaměřený na posílení jejich citlivosti vůči signálům násilí a na posílení jejich sebevědomí a byl v něm i prostor na aktuální otázky, které dívky řešily. Dívkám tento program umožnil lépe se orientovat v tom, co je a není ve vztazích přípustné, a naučil je, kde mohou hledat pomoc v případě, že se s násilím v životě setkají, což pokládáme u dívek vyrůstajících v horších sociálních podmínkách za velmi potřebné. Odbornou část programu zajistila Spirála Ústí nad Labem, zábavný program pracovníci CHSD. Program se uskutečnil v Kytlicích (penzion U Skály) 11.-13.10. a zúčastnilo se ho plánovaných 15 dívek.

Jsme rádi, že se nám povedlo cíle projektu naplnit a Nadaci Terezy mAxové dětem děkujeme za její opakovanou podporu.