Archiv vzdělávacích akcí

Archiv uskutečněných vzdělávacích akcí

Víkendové vzdělávání 2019

Podrobné informace o této akce včetně harmonogramu naleznete zde.

Skupinové setkávání pěstounů pro rok 2018

Termíny setkávání jsou : 9. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6., 12.10., 2. 11., 14. 12. 2018
Setkávání jsou vždy v pátek viz termíny výše od 9:00 – 11:00.

Setkání budou probíhat v prostorách CHSD. Počet účastníků omezen. Skupinu povede PaedDr. Vladimír Šik – psychoterapeut. Budete si zde mezi sebou předávat své zkušenosti, znalosti. Lépe se poznáte a načerpáte informace od ostatních. Vše se bude odehrávat pod vedením zkušeného psychoterapeuta pana Dr. Vladimíra Šika, který pak s námi jede i na víkendové vzdělávání.

Těšíme se na vás.

Kontakt . tel. 773 775 960 , 775 431 537
Email: asist@chsd.cz

Podrobné informace o této akce včetně harmonogramu naleznete zde.

Víkendové vzdělávání v roce 2017

Víkendové vzdělávání 6. 5. až 7. 5. 2017 v rekreačním středisku Maxov na téma „Podpora ve výchově a výchovné problémy v pěstounské rodině“. Jedná se o školení pěstounů formou semináře obsahujícího celkem 12 vzdělávacích hodin. Podrovné informace o akci si můžete stáhnout v dokumentu Víkendové vzdělávání 2017.

HARMONOGRAM – SOBOTA

 • 10:00 – 11:00 – plánovaný příjezd do rekreačního střediska Maxov, ubytování
 • 11:00 – sraz všech ve společenské místnosti včetně dětí a společné vzdělávání – představení apod.
 • 12:00 – 13:00 – oběd
 • 13:00 – sraz všech i s dětmi opět ve společenské místnosti, kde budeme cca do 15:00 – společné vzdělávání pro děti a pěstouny
 • 15:00 – 18:00 – Pěstouni vzdělávání (program pro děti venku – batůžek, pití a sváču s sebou)
 • 18:00 – 19:00 – večeře
 • 19:00 – 19:30 – obléknutí a příprava na hru-popřípadě na maškarní
 • 19:30 – dle počasí- táborák, diskotéka s programem

HARMONOGRAM – NEDĚLE

 • 8:00 – 9:00 – snídaně
 • 9:00 – 12:00 – Pěstouni vzdělávání (děti venku program, opět batůžky, sváču a pití s sebou)
 • 12:00 – 13:00 – oběd
 • 13:00 – 16:00 – Pěstouni vzdělávání (děti program – opět batůžky, sváču a pití s sebou)
 • 16:00 – 16: 30 – rozloučení, příprava na odjezd

Fotoreportáž z víkendových vzdělávání najdete v tomto článku.

Vzdělávací akce v roce 2016:

Podzimní vzdělávání 2016

Skupinové setkávání pěstounů v roce 2016

Termíny setkávání jsou 12. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 9. 9., 7. 10., 11. 11., 9.12.
časově vždy od 9:00 do 11:00 hodin.

Setkání budou probíhat v prostorách CHSD. Počet účastníků omezen. Skupinu povede Dr. Vladimír Šik – psychoterapeut. Budete si zde mezi sebou předávat své zkušenosti, znalosti. Lépe se poznáte a načerpáte informace od ostatních. Vše se bude odehrávat pod vedením zkušeného psychoterapeuta pana Dr. Vladimíra Šika, který pak s námi jede i na víkendové vzdělávání. Vytisknout informace

Těšíme se na vás.

Kontakt . tel. 723 075 781, 739 491 450
Email: asist@chsd.cz

Vzdělávání pěstounů – 5 jarních kurzů

Stáhnout ve formátu PDF


3. víkendové vzdělávání pěstounů:
DUŠEVNÍ HYGIENA – JAK ZVLÁDAT ZÁTĚŽ A STRES

Stáhnout kompletní propozice

HARMONOGRAM AKCE:

SOBOTA

10:00 – 11:00 – plánovaný příjezd do rekreačního střediska Stap, ubytování

11:00 – 12 00 – společné vzdělávání-představení

12:00 – 13 00 – oběd

13:00 – 15 00 – společné vzdělávání pro děti a pěstouny 15:00 – 18 00 – program pro děti, pěstouni vzdělávání

18:00 – 19 .00 – večeře

19:00 – 19 :30 – obléknutí a příprava na stezku odvahy

19:30 – 21:00 – stezka odvahy

NEDĚLE

8:00 – 9:00 – snídaně

9:00 – 12:00 – pěstouni školení, děti program

12:00 – 13:00- oběd

13:00 – 16:00 – pěstouni školení, děti program

16:00 – 17: 00 – rozloučení, příprava na odjezd

17:00 odjezd

V neděli je nutné do 12:00 opustit pokoje, včetně zavazadel. Zavazadla je možné uschovat v jídelně nebo ve školící místnosti.

Anotace kurzu: Duševní hygiena pěstounů jak zvládat zátěž a stres.

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. – FUTURUM

Interaktivní vzdělávací seminář je v obecné rovině zaměřený na psychohygienu pěstounů – na dovednost efektivního zvládání stresových situací a zátěže vyplývající z rolí v rodině. Konkrétně odpoví na zásadní otázky vztahující se k tématu stresu, syndromu vyhoření, psychohygieny člověka, relaxačních metod a její nutnosti s nimi pracovat, pro vytváření vhodného pozitivního výchovného prostředí v pěstounské rodině. Dále jak se vyčerpání promítá do role pěstouna i člena rodiny a jak ji vnímají děti i partner. Principy vzájemné spolupráce a podpora mezi dospělými v rodině, jako nástroj prevence a zvládání stresu. Metody jak zvyšovat individuální odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují v rodině a kontextovém prostředí (biologická rodina, škola, vrstevnické skupiny, společnost atd.). Relaxace a relaxační techniky a metody pro zvýšení odolnosti vůči stresu. Další související okruhy podle konkrétních situačních požadavků účastníků. Předpokládá se aktivní účast přítomných, otevřené a vstřícné jednání. Metody: Interaktivní seminář reagující na potřeby účastníků, snaha pracovat s problémy a konkrétními příběhy pěstounů, úroveň odborných informací je přizpůsobena schopnostem a znalostem skupiny. Očekává od účastníků aktivní zapojení, bude orientován prakticky, s využitím interaktivních psychologických technik a her, s využitím multimédií a hlavně s ukázkami a nácvikem různých relaxačních technik. Doporučuji pohodlné, sportovně laděné oblečení, ve kterém je možno si při relaxaci např. lehnout na podložku. S sebou podložku, karimatku nebo deku, na které se bude dobře sedět nebo ležet.

Proběhlé vzdělávací akce v roce 2015:

Skupinové setkávání pěstounů CHSD

Termíny setkávání jsou 17. 9., 15. 10., 19. 11., 17. 12. 2015,
vždy od 9:00 do 11:00 hodin.

Setkání budou probíhat v prostorách CHSD. Počet účastníků omezen. Skupinu povede Dr. Vladimír Šik – psychoterapeut. První setkání již ve čtvrtek 17. 9. Budete si zde mezi sebou předávat své zkušenosti, znalosti. Lépe se poznáte a načerpáte informace od ostatních. Vše se bude odehrávat pod vedením zkušeného psychoterapeuta pana Dr. Vladimíra Šika, který pak s námi jede i na víkendové vzdělávání. Těšíme se na vás.

Kontakt:

Tel. 723 075 781, 739 491 450, email: asist@chsd.cz

VÍKENDOVÁ VZDĚLÁVÁNÍ:

Cesta za tajemným poustevníkem

První víkendové vzdělávání – stáhnout info

Cesta do přírody

Druhé víkendové vzdělávání – stáhnout info

Vzdělávací akce:

Vzdělávání probíhá formou 4hodinových kurzů, buď v prostorách CHSD, popř. v prostorách mateřského centra Bělásek, hlídání dětí v případě potřeby zajistíme. Dále bude probíhat formou víkendových pobytů s dotací 12 hodin, které podle zájmu budou uskutečněny ve druhém pololetí roku 2015. U víkendových pobytů bude zajištěn program a hlídání pro děti v rámci respitního pobytu.

O účasti obdrží pěstouni certifikát, který jim vystaví přímo poskytovatel nebo školitel. Poskytovatel si certifikát pro své potřeby okopíruje.

Vzdělávání je bezplatné pro pěstouny, se kterými má CHSD sepsánu Dohodu o výkonu pěstounské péče. Za součást nákladů hrazených poskytovatelem se nepovažuje jízdné a náklady na občerstvení či ubytování. Možností je i proplacení účasti na vzdělávání, které souvisí s výkonem pěstounské péče, organizovaným jinou institucí, po odsouhlasení klíčového pracovníka CHSD, maximální cena hrazená CHSD za hodinu vzdělávání je 300 Kč.

Účast na seminářích je otevřená i pro náhradní rodiny, které nemají sepsanou Dohodu o spolupráci s CHSD, a také pro adoptivní rodiče. V tomto případě kontaktujte klíčové pracovníky poskytovatele.

V odůvodněných případech je možnost individuálního vzdělávání v rámci návštěv v rodině.

Pěstouni si mohou vybrat formu vzdělávání a téma, které souvisí s výkonem pěstounské péče a aktuální situací v rodině. Uskutečnění konkrétního školení bude vždy záviset na počtu zájemců o dané téma.

Program školení:

19. 5. (úterý) Jak se s dětmi připravovat do školy

Délka školení 4 hodiny.

Začátek 9:00 – 12:30-30 min. přestávka.

Cena 500 Kč.

Pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je školení, zdarma.

2.6. (úterý) Jak pomoci dítěti, které zažilo trauma

Délka školení 4 hodiny.

Začátek 9:00 – 12:30 – 30 min. přestávka.

Cena 500 Kč.

Pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu, je školení zdarma.

9. 6. (úterý) Zvládání konfliktů

Délka školení 4 hodiny.

Začátek 9:00 – 12:30 – 30 min. přestávka.

Cena 500 Kč.

Pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu, je školení zdarma.

Stáhnout podrobné informace ke školení zde

Víkendové vzdělávání – report

Letošní víkendová vzdělávání pro osoby pečující byly velmi úspěšné. První se konalo ve dnech 26.9-27.9.2015 ve Sloupu v Čechách s názvem Cesta za tajemným poustevníkem. Druhé se konalo ve dnech 24.10-25-10.2015 s názvem Cesta do přírody. Téma vzdělávání bylo Posilování rodičovských kompetencí. Zatímco se pěstouni vzdělávali, my jsme s dětmi putovali za poustevníkem, plnili jsme úkoly, aby byl poustevník vysvobozen z prokletí, podívali jsme se na rozhlednu, lesní divadlo, hráli hry v lese, tvořili dalekohledy. Večer pak byla stezka odvahy zakončená ohněm. Na druhém víkendu bylo také příjemné počasí, ale již se nedalo sedět u ohně. S dětmi jsme hráli hry, stavěli domečky pro skřítky, prolézali pavučinu, hledali poklad, tvořili masky na karneval, který byl večer spojen s diskotékou soutěžemi a vyhlášením vítězné masky. Všichni jsme si to užili a již plánujeme další na příští rok.

Foto z prvního víkendu:

Foto z druhého víkendu: