Budoucnost bez dluhů

Projekt Občanské poradny Děčín:
Budoucnost bez dluhů – protidluhové poradenství

Aktuální informace:

Máte problémy s dluhy? Jste v nesnázích? Naši poradci Vám diskrétně a bezplatně poradí! Kontaktujte nás, prosím na bezplatné lince: 800 321 112 nebo na emailu: dluhy@chsd.cz

Naši terénní pracovníci postupně navštěvují na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku lokality, které se vyznačují sociálními problémy. Poskytují lidem zde žijícím poradenství, které je zaměřené na problémy s dluhy. V případě zájmu Vás objednají do naší poradny, kde Vám bude poskytnuta diskrétní a bezplatná ucelená pomoc při řešení Vašich problémů s dluhy.

Čím se zabývá tento projekt:

Pro cílovou skupinu:

Nemůžete tomu uvěřit. Rozlepili jste obálku, ve které je strohé oznámení o uvalení exekuce. Říkáte si, jak se to mohlo stát právě Vám…? A přece, probudíte se a zjistíte, že to nebyl, bohužel, sen. Hlavou se Vám honí jediná otázka: “Kde mám sehnat ty peníze? Jak to mám zaplatit? Potřebuji pomoc, jsem v koncích…“

V koncích nejste a pomoc Vám poskytneme. Naše nezisková organizace Charitní sdružení Děčín poskytuje protidluhové poradenství v rámci projektu „Budoucnost bez dluhů – protidluhové poradenství“, který je financován z prostředků EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze zdrojů státního rozpočtu.

Možná jste se ocitli v situaci, která je popsaná výše a byl Vám zaslán exekuční výměr či jste na tom o něco lépe a zatím na Vás exekuce uvalena nebyla, nicméně již teď víte, že nemůžete splácet své závazky, protože jste např. ztratili zaměstnání či se na Vás dluhy „nalepily“ prostřednictvím Vašich příbuzných a Vy nemáte ponětí, jak je budete splácet.

Pokud potřebujete pomoc, zkontaktujte nás na bezplatné lince: 800 321 112 nebo kontaktujte naše poradce, kteří Vás objednají do našich 2 poraden:

Pro oblast Děčína a okolí kontaktujte Mgr. Jitku Glöcknerovou, tel: 773 773 852

Pro oblast Šluknovského výběžku kontaktujte Kateřinu Ondrušovou, tel: 724 728 922

Pokud nás chcete navštívit, najdete nás zde:

Poradenství pro jižní část okresu (Děčín a okolí včetně České Kamenice): Občanská poradna Děčín.

Poradenství pro Šluknovský výběžek (Varnsdorfsko, Rumbursko, Krásnolipsko): Protidluhová poradna Rumburk.

Předem prosíme všechny zájemce o protidluhové poradenství, aby pro sjednání prvního termínu schůzky s protidluhovým poradcem využívali primárně telefonní kontakt (viz výše bezplatná linka či mobilní linky).

Pro instituce – věřitele

Naše nezisková organizace Charitní sdružení Děčín pomáhá lidem v krizových životních situacích. Mezi ně patří stále více i zadluženost, se kterou se málokterý klient dokáže vypořádat sám. I proto vznikla myšlenka a poté celý koncept projektu „Budoucnost bez dluhů – protidluhové poradenství“, který je financován z prostředků EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze zdrojů státního rozpočtu.

Naší snahou je pomoci klientům z jejich tíživé situace, což znamená i uspokojit pohledávky věřitelů (to znamená Vaše) a to v takové míře, které je klient schopen dostát. Proto jsou mezi námi a Vaší institucí velice důležitá vzájemná jednání, jež jsou nástrojem k optimálnímu nastavení možností finančního vypořádání závazků klienta vůči Vaší instituci.

Náš záměr je zajistit klientům důstojné podmínky a zodpovědný postoj ke svým závazkům, tzn. umožnit jim splácet dle svých reálných finančních možností a v podmínkách vzájemné dohody mezi nimi a jejich věřiteli. Právě to klientům pomůže v již tak obtížné životní situaci „zadlužení“ vrátit jim naději na nový začátek.

Budeme velice potěšeni, pokud se s naším záměrem ztotožňujete i Vy a těšíme se na spolupráci s Vámi. Pro Vaši instituci to mimo jiné bude znamenat kredit, a to nejen finanční, nýbrž i sociální.

Kontakt:

Mgr. Věra Kuklová, koordinátor projektu
tel: 739 029 679, email: reditelka@chsd.cz

Identifikace projektu:

Název: Budoucnost bez dluhů – protidluhové poradenství,

č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00146

Oblast podpory:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Období realizace: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013

Realizátoři: Charitní sdružení Děčín (hlavní příjemce), Charitní sdružení Rumburk (partner)

Místo realizace: okres Děčín

Realizační tým projektu:

Celkem se na projektu podílí 7 lidí. 1 koordinátor, 1 metodik pro práci s cílovou skupinou, 2 poradci na protidluhové poradenství a v terénu pracují dohromady 3 lidé. Zde se s nimi můžete seznámit:

Koordinátor projektu:

Mgr. Věra Kuklová, věk: 32 let, VŠ vzdělání v oboru sociální geografie, praxe v sociální práci 3 roky, praxe jako manažer 4 roky, maminka 1-leté holčičky Majdalenky

Protidluhový poradce pro Děčínsko:

Mgr. Jitka Glöcknerová, věk: 63 let, VŠ vzdělání (Přírodovědecká fakulta UK Praha), 40 let praxe v oblasti pedagogiky, maminka 2 dětí, očekávající babička

Protidluhový poradce pro Šluknovský výběžek

Kateřina Ondrušová, věk 35, v současnosti studující VŠ (obor sociálně pedagogická asistence), praxe v oblasti odborného sociálního poradenství a v oblasti práce s cílovou skupinou 8 let, zatím bezdětná.

Terénní pracovníci pro Děčínsko:

Olivie Bílá, věk 43 let, základní vzdělání (nedokončeno SOU – obor elektromechanik), praxe v oblasti sociálně-právního poradenství 7 let, nyní zaměstnána jako asistentka Občanské poradny Děčín, která poskytuje odborné sociální poradenství, v oblasti práce s cílovou skupinou praxe 10 let), maminka 4 dětí a babička 3 vnoučat.

Alena Hanzalová, věk 31 let, v současné době studuje VŠ (obor sociální práce), praxe v oblasti obecné sociální poradenství 4 roky, praxe v oblasti pracovního tréninku a podporovaného zaměstnávání 4 roky, maminka 1-roční holčičky Zorky.

Terénní pracovníci pro Šluknovský výběžek:

Zdena Ondrušová, věk 60 let, vzdělání ÚSO (středoškolské s maturitou), 11 let praxe v oblasti práce s cílovou skupinou, 5 let v oblasti obecného sociálního poradenství, maminka 2 dětí a babička 1 vnučky.

Popis aktivit:

V současné době probíhá terénní průzkum vybraných lokalit s cílem vytipovat nejnaléhavější případy, které budou zapojeny do projektu. Zaměřujeme se zejména na oblasti Děčín, Rumburk, Šluknov a Jiříkov (vysoká nezaměstnanost a rizikové sociální složení obyvatelstva).

Průběžné výsledky projektu:

Výstupy projektu budeme uvádět po uzavření konkrétních případů.

Výstupy projektu:

Výstupy projektu budeme uvádět po uzavření konkrétních případů.

Fotodokumentace projektu:

Příklady zmapovaných lokalit zapojených do projektu

Lokalita Rumburk:

Lokalita Šluknov: