Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v Sociálně aktivizační službě
(můžete nám pomoci)

Informace pro budoucí „domácí učitele“:

Charitní sdružení Děčín – SAS pro rodiny s dětmi potřebuje pomocníky na doučování dětí z I. a II. stupně základních škol. Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného či nepodnětného prostředí, kterým rodiče nedovedou pomoci s přípravou do školy. Rodiče těchto dětí nás často kontaktují na doporučení základních škol nebo jiných organizací (ETOP, OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna).

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Každý spolehlivý člověk mající chuť poskytovat svůj volný čas, získané vědomosti a dovednosti dětem, které to potřebují, aniž by očekával finanční odměnu. Největší odměnou dobrovolníka je pocit užitečnosti a výsledky jeho práce.

Kde a jak často se doučování koná?

Doučování probíhá v Děčíně a okolí přímo v domácnostech dětí 1 – 3 krát týdně (dle dohody s rodiči). První schůzky s klientem se vždy účastní pracovník SAS, aby dobrovolníka představil a sepsal s rodiči smlouvu.

Co ještě obnáší činnost dobrovolníka?

Jelikož dobrovolníci budou pracovat s dětmi, je třeba absolvovat psychologické a metodické proškolení. O psychologické proškolení se postará PhDr. Ladislava Laušmanová, která jim poskytne 6 hodin věnovaných specifickým poruchám učení. Metodickou přípravu pak dobrovolníkům poskytne Mgr. Martina Volfová. O absolvování zmíněných proškolení obdrží dobrovolníci potvrzení.

Vzhledem k tomu, že dobrovolnická činnost také podléhá zákonům, je několik dalších maličkostí, které budeme od dobrovolníků potřebovat. Jedná se o doklady nutné k evidenci (výpis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o studiu a písemný souhlas rodičů). Veškeré náklady s tímto spojené uhradíme.

Další potřebnou součástí dobrovolnické činnosti jsou pravidelné schůzky (1x za měsíc) s pověřeným pracovníkem SAS. Tato setkání slouží k odevzdávání záznamů z doučování, k zodpovězení všech dotazů, k řešení případných problémů, k doplnění potřebných materiálů a metodických pomůcek či k jejich uhrazení, k proplacení cestovních nákladů za cesty ke klientům atd.

Co poskytuje dobrovolníkům SAS?

Uhrazení veškerých nákladů spojených s dobrovolnickou činností (cestovní náklady, potřebné doklady, psací potřeby, proškolení).

Potvrzení o praxi, které může studentům přinést body u přijímacích zkoušek, pokud se budou hlásit ke studiu na vysoké škole s pedagogickým či sociálním zaměřením. Dále potvrzení o absolvovaném proškolení.

Některé metodické pomůcky potřebné k doučování jsou k dispozici v kanceláři SAS, ale v případě nutnosti lze do určité hodnoty pomůcky zakoupit.

Pokud Vás neodradily naše požadavky a máte zájem stát se dobrovolníkem prosím kontaktujte nás na tomto telefonním čísle: 777 483 172

Těšíme se na budoucí spolupráci…