Doplňkové služby

Doplňkové služby náhradní rodinné péče CHSD Děčín

Pro osoby pečující a děti v pěstounské péči přinášíme ještě jiné možnosti a nabízíme kromě zákonem daných povinností i další služby, jako je doučování dětí, výlety, kroužek. Také se spolupodílíme na dětském dni v Muzeu, pořádáme první advent na Husově náměstí a byli jsme i u prvního ročníku vánočních trhů v Muzeu (viz foto).