Doprovázení

Doprovázení pěstounské rodiny celým průběhem pěstounské péče

Klíčový pracovník udržuje průběžně (minimálně jednou za dva měsíce) kontakt s pěstounskou rodinou a svěřeným dítětem, sleduje naplňování dohody o výkonu pěstounské péče, poskytuje rady a pomoc pěstounům (např. při jednáních na úřadech aj.)