Doučování

Doučování

Pomoc se školní přípravou.

Jedná se o bezplatné doučování dětí z pěstounských rodin, kterým pěstouni tuto podporu zajistit nemohou nebo nedokáží, jehož součástí je i snaha „naučit děti samy se učit“ a pomoci jim s hledáním budoucí profesní orientace.