Jaké případy řešíme

Jaké případy řešíme:

Situace první:

Spolupráce Charitního sdružení Děčín s p. N. trvá již několik let. Za dobu naší spolupráce se klientka stala mnohem samostatnější v řešení pochůzek po úřadech, lékařích apod. Matka také splnila podmínky pro návrat dcery P. z dětského domova. Dceru má doma ve své péči již několik let. P. navštěvuje speciální základní školu, kde má vynikající výsledky. Spolu s asistentkou CHSD byla klientka schopna získat a udržet si kvalitní bydlení pro sebe a své děti. Před rokem byl kvůli výchovných problémům odebrán z rodiny syn L., byl umístěn do výchovného ústavu. Jeho chování se během půl roku zlepšilo, velkou motivací mu byla možnost návratu domů k rodině a studium učňovského oboru, který si vybral v Děčíně. S matkou a kurátorem pro děti a mládež pracujeme na návratu syna domů, který by se měl uskutečnit do konce školního roku 2013/2014.

Situace druhá:

Spolupráce Charitního sdružení Děčín s rodinou K. začala na základě objednávky od OSPOD, trvá již několik měsíců. V rodině byly problémy především s nedostatečným vyživováním dětí, s nepravidelnou docházkou k lékařům, se špatným hospodařením s financemi a s absencí volnočasových aktivit pro děti.

Za dobu naší spolupráce se rodina stala mnohem samostatnější a důslednější v řešení pochůzek po úřadech, lékařích apod. Asistentka CHSD dohlíží na to, aby rodiče zajišťovali dětem pravidelné a vhodné stravování, všechny děti již po této stránce prospívají. Na základě spolupráce s asistentkou CHSD a pracovnicí magistrátu byl sestaven rodinný rozpočet, který se rodina snaží dodržovat. Spolu s asistentkou CHSD byli rodiče schopni získat a udržet si prostornější bydlení pro sebe a své děti. Po syna B. a dceru M. se nám s rodiči podařilo zajistit kroužky v nízkoprahovém centru v Děčíně. Před několika měsíci byla nejstarší dcera M. svěřena do péče babičky, matky paní K., kvůli výchovných problémům. Její chování se během soužití s babičkou zlepšilo. S rodinou K. je M. téměř v každodenním kontaktu.

Situace třetí:

S rodinou M., spolupracujeme na žádost OSPOD. Paní M. nezvládala péči o své 3. nezletilé děti – syna J., mladší dcery A.. a dcery M., dále nezvládala domácnost, byla zadlužená a své dluhy nijak neřešila. Začali jsme s rodinou spolupracovat v době, kdy paní M. zemřel partner a otec dětí. Během naší spolupráce se narodil ještě další syn K.. S otcem K. paní M. nežije. Díky naší spolupráci se paní M. osamostatnila v řešení úředních záležitostí, splácí své dluhy (proběhlo vyřízení splátkových kalendářů, zastavení jedné exekuce, odpuštění dluhu apod.). V rámci možností zvládá a udržuje domácnost v čistotě. Rodina s námi absolvovala několik výletů a dvě děti docházejí na kroužek, který je proplacen nadací Děti a rodina. Paní M. dochází k psychiatrovi, který jí pomáhá řešit těžké situace s dětmi. Po rodičovské dovolené se povedlo zajistit paní M. JOB Klub, hledáme zaměstnání a bude ještě absolvovat kurz při ÚP. Veliké problémy byly dlouhou dobu s dcerou A.., nyní se pravidelně dochází k psychiatrovi, navštívila 3krát léčebnu a dochází do ETOP. Její chování se již trošku uklidnilo. V rodině také probíhá doučování dětí a předškolní příprava. Protože vyvrcholily výchovné problémy se starším synem J., bylo po dohodě s OSPOD, školou, ETOP-SVP rozhodnuto pro 3 měsíční umístění do DD. Po návratu domů, bude po domluvě a přání paní M. zajištěna odborná pomoc psychologa v oblasti komunikace matky a syna. Paní M. si závažnost situace uvědomila a vše aktivně řeší. Sama chce k synovi najít cestu, je s ním téměř v denním tel. kontaktu a každých 14 dní jezdí J. domů.

Ohledně celé rodiny probíhá velice intenzivní spolupráce s OSPOD- převážně s kurátorem pro děti a mládež. Paní M. je potřeba kontrolovat, zda děti docházejí pravidelně do školy a matka je nenechává velice často doma.

V rodině již několikrát proběhlo řešení zapojení dětí do domácích prací. Kapesného dětí, ale to se bohužel paní M. nedaří dodržovat. Byt je v současné době dán v rámci možností do pořádku a dle možností a kompetencí paní M. uklizen.