Keramický kroužek

Kroužek keramiky

Kroužek keramiky je určen pro děti od 6 do 12 let a je bezplatný.

Aktuální termíny kroužků: viz letáček

Pro jaké děti je služba určena:

Služba je určena pro děti od 6 let z našich klientských rodin a jejich kamarády (kvůli kapacitě je však potřeba účast kamaráda předem domluvit u vedoucích kroužku). Dále je služba určena pro děti, které do kroužku doporučí Oddělení sociální péče o děti.

KDE kroužek probíhá:

Prostory CHSD– Zbrojnická 799/7, Děčín 4
(budova bývalé Komerční banky),
2. patro

KDY se kroužek koná:

Každé pondělí od 15:30 do 16:30 (6 až 12 let).

CO S SEBOU:

Vhodný oděv pro práci s keramickým materiálem a dobrou náladu!

U KOHO SE PŘIHLÁSIT:

mobil: 773 775 961
Vedoucí kroužku: as. Věra

Činnost kroužku podporují: