Kontakty / návštěvní hodiny

Kontaktní údaje:

Telefonická objednávka konzultace:

tel.: 773 775 960, 775 431 537 (telefonická objednávka je nutná k osobnímu jednání)

Objednávka konzultace e-mailem:

asist@chsd.cz
vankova@chsd.cz
androva@chsd.cz

Návštěvní hodiny:

Volejte v době od 8.00 h do 16.00 h za účelem sjednání schůzky. Osobní jednání na uvedené adrese je možné jen po předchozí domluvě s klíčovým pracovníkem. (telefon a email viz výše)

Adresa:

Charitní sdružení Děčín,
(kousek od Hlavního nádraží, budova bývalé Komerční banky, 2. patro)
Zbrojnická 779/7,
405 02 Děčín 4

Na mapě: (po kliknutí vyhledáváte ve službě Google)

Pracovníci:

Mgr. Martina Volfová

Koordinátorka projektů zaměřených na práci s rodinou CHSD

Bc. Adriana Andrová

Klíčová pracovnice pro oblast Děčínska. Odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami, vzdělávání, pobyty a akce). Vzdělání, praxe: absolventka Technické Univerzity Liberec v oboru sociální práce (bakalářské studium). V souvislosti se vzděláním absolvovala praxi v CSS v Azylovém domě Děčín, v o.s. Křesťanské společenství Jonáš. Několik let vedla a koordinovala činnost dobrovolníků, kteří v rodinách pomáhají se školní přípravou dětí. Pracuje zároveň jako vedoucí tým v Aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Absolvovala kurz Systemická práce s dětmi a dospívajícími, Systemický přístup k práci s krizí, Vedení poradenského rozhovoru a další.

Bc. Alexandra Vaňková

Klíčová pracovnice pro oblast Děčínska. Odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami, vzdělávání, pobyty a akce). Vzdělání, praxe: absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v oboru sociální práce a sociální politika (bakalářské studium). V souvislosti se vzděláním absolvovala několik krátkodobých a dlouhodobých praxí. Jako praktikantka si vyzkoušela práci se seniory v Domovech pro seniory v Mostě a Ústí nad Labem, dále dlouhodobě pracovala v Tyfloservisu v Ústí nad Labem a též   měla praxi ve školce pro děti se speciálními potřebami. Několik let figurovala jako dobrovolnice v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Mostě. Pracuje zároveň jako asistentka v Aktivizační službě pro rodiny s dětmi.