Krátkodobé pohlídání

Krátkodobé pohlídání

Jedná se pouze o službu, která je poskytovaná v rámci širší objednávky: pohlídání je pouze prostředkem k realizaci dohodnutých úkolů (např. vyřizování na úřadech, návštěvy lékařů) nebo pomocí v akutní krizové situaci (např. zdravotní komplikace), ale nejedná se o pravidelnou zakázku.

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • služba se poskytuje pouze z následujících důvodů: úřední jednání, lékařské vyšetření rodiče nebo jednoho z dětí, akutní zdravotní obtíže,
  • poskytnutí závisí na časových možnostech asistentů (o prioritách rozhoduje vedoucí týmu terénních asistentů nebo vedoucí služeb pro rodiny),
  • hlídání nesmí přesáhnout sedmou hodinu večerní.

Pozn.: Všechny služby pro rodiny CHSD mají za své poslání práci s rodinami s dětmi, nikdy se nepodílí na řešení partnerských problémů.