Na startu bez překážek

Projekt:
Na startu bez překážek

Projekt „Na startu bez překážek“ je realizován od listopadu 2005 a je podporován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky v rámci programu PHARE 2003.

Projekt byl zaměřen na odstraňování překážek, které některým lidem brání uplatnit se na trhu práce. Projekt má dvě složky. První z nich je terénní práce, kdy tři asistentky bezplatně pomáhají se školní přípravou dětem, které nezvládají nároky školy a rodiče jim z různých důvodů nemohou pomoci sami ani nemají prostředky, aby jim doučování platili. Děti tak mají šanci získat vyšší vzdělání a do budoucna lepší kvalifikaci a šance na profesní uplatnění. Do konce roku 2005 se takto začalo pracovat s 6 dětmi. Vedle toho tyto terénní asistentky monitorují prostřednictvím dotazníků situaci na trhu práce v Děčíně a okolí a zprostředkovávají v rodinách, kde pracují, informace o možnostech zaměstnání nebo samostatného podnikání. Druhou složkou projektu, která byla v roce 2005 v přípravné fázi, je tzv. projektová kancelář, která bude poskytovat bezplatné asistenční služby těm, kteří uvažují o samostatném podnikání, ale nevědí si úplně rady s prvními kroky. Kancelář nabídne pomoc při kontaktu s úřady, při vytváření podnikatelského záměru, při vytipování a získání dostupných finančních dotací a půjček a zprostředkovává kontakty na potřebné specializované služby, jako je například zajištění hygienických norem nebo požadavků na bezpečnost práce.