O Charitním sdružení Děčín

Představujeme Vám Charitní sdružení Děčín.

Nevládní nezisková organizace Charitní sdružení Děčín (CHSD) poskytuje kvalitní sociální služby v děčínském regionu od roku 2002. Naším posláním je pomáhat lidem v sociální nebo právní nouzi. Poskytujeme odborné poradenství zaměřené na řešení nepříznivých životních situací, do kterých se může dostat každý z nás. V současné době provozujeme dvě registrované sociální služby:

Občanská poradna Děčín

(dle § 37 zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách odborné sociální poradenství) se zabývá poskytováním rad, informací a pomoci všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, protože neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Seznamte se s námi prostřednictvím našeho webu: www.chsd.cz nebo nás přijďte navštívit.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

(dle § 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi) se zabývá (nefinanční) podporou sociálně slabých rodin. Naše odborně vyškolení terénní pracovníci usilují o to, aby děti vyrůstající v nepříznivých podmínkách byly co nejméně znevýhodněny a přitom mohly vyrůstat v rodinách se svými vlastními rodiči a sourozenci.

Vážení přátelé, seznamte se prosím s obsahem našeho webu a pravidelnými novinkami o našich aktivitách. Získáte tím nejen přehled, jakou pomoc od nás můžete očekávat, ale budete moci poradit lidem ve vašem okolí, pokud se ocitnou v nesnázích. Velice oceníme, pokud nám zašlete nové podněty a vzkazy, které by mohly zlepšit naši kvalifikovanou práci. Za váš zájem vám děkuji jménem celého našeho kolektivu.

Činnost Charitního sdružení Děčín podporují: