O občanské poradně

Občanská poradna Děčín

Občanské poradna Děčín – základní informace:

Občanská poradna Děčín je jedním ze středisek Charitního sdružení Děčín. Je registrovanou sociální službou (druh služby: odborné sociální poradenství, indikátor služby 65111261) u Krajského úřadu v Ústí nad Labem. V současné době je okamžitá kapacita služby 6 (z dva pro rozvojovou síť služby). Občanská poradna Děčín je členem Asociace občanských poraden:www.obcanskeporadny.cz.

Poslání Občanské poradny Děčín:

  • Poskytujeme rady, informace a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, protože neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.
  • Jsme nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
  • Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
  • Podílíme se na činnosti Asociace občanských poraden.
  • S metodickou podporou Asociace občanských poraden společně upozorňujeme příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Cíle Občanské poradny Děčín:

Klient je po ukončení konzultace (konzultací) vybaven takovými znalostmi, či dovednostmi, popřípadě obdržel takovou konkrétní pomoc, které mu pomohly jeho situaci vyřešit nebo mu ji umožňují řešit následně.

Konkrétní cíle pro kalendářní rok jsou v případě zájmu k nahlédnutí v OP Děčín.

Cílová skupina Občanské poradny Děčín:

Služby OP Děčín jsou určeny všem lidem, kteří potřebují pro řešení své nepříznivé sociální situace informace, rady a aktivní pomoc Občanské poradny Děčín v oblastech, ve kterých poradna poskytuje své služby – viz dokument „Nabídka služeb Občanské poradny Děčín“.