Občanskoprávní vztahy

Občanskoprávní vztahy

Potřebujete radu ohledně vypořádání společného jmění manželů po rozvodu či v oblasti dalších spoluvlastnických vztahů?

Potřebujete konzultaci zaměřenou na kupní či darovací smlouvu?

Rádi byste si ujasnili informace týkající se dědictví?

Věnujeme se poskytování informací, rad a v některých případech i aktivní pomoci osobám, jež řeší problémy týkající se osobního vlastnictví, jeho ochrany, nabývání a pozbývání vlastnického práva. Konzultujeme též oblasti spoluvlastnických vztahů (jak podílového spoluvlastnictví, tak i společného jmění manželů), věcných břemen a práv k cizím věcem (zástavní a zadržovací právo). Zaměřeni jsme i na závazkové právo smluvní (tedy kupní, darovací a ostatní smlouvy) a závazkové právo mimosmluvní (tedy odpovědnost za škodu a náhradu škody), dědění a případně restituce. Smlouvy klientům přímo nesepisujeme, ačkoli můžeme nabídnout vzory mnohých z nich a případnou konzultaci správnosti jejich sepsání v mezích odborného sociálního, nikoli právního poradenství.

Potřebujete odborné poradenství v této problematice?

Kontaktujte Občanskou poradnu Děčín: telefon: 412 517 368, mail: poradna@chsd.cz