Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů:

Z výše uvedeného se může vyskytnout otázka, jak je při práci na individuálním plánu zajištěna ochrana osobních údajů klienta. Je to velmi prosté. K vytvoření individuálnímu plánu nejsou žádné citlivé osobní údaje potřeba. Vždy se pracuje na praktických a obecných úkolech, které jsou důležité pro dobrý chod rodiny. V případech, kdy jsou nějaké údaje přece jen potřeba, například při jednání na úřadech, je klient veden k tomu, aby tyto úkony zvládl sám.