Partnerství na projektech

Projekty, na kterých jsme se podíleli jako partneři:

• Příležitost pro Vás aneb další program zvyšování kvalifikace pro děčínské matky se zajištěným zázemím péče o dítě

č. projektu: CZ.1.04/3.4.04. 26.00412
realizátor: Mateřské centrum Bělásek

V rámci tohoto projektu jsme dodavatelem odborných konzultací kariérového poradenství pro matky zapojené do výše uvedeného projektu. Předmětem zakázky jsou především přímé individuální konzultace s klientkami, sběr životopisných údajů a rozkrytí situace klientek, tvorba portfolií a vytvoření metodiky kariérového poradenství.

• Asistentka 5x jinak aneb čas na změnu

č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00381
realizátor: Mateřské centrum Bělásek

Naše služby v projektu jsou zaměřené na vhodný výběr žen (na základě osobních pohovorů s adeptkami) hlásících se do realizovaných rekvalifikačních kurzů hrazených v rámci projektu. Společně s výběrem žen poskytujeme i doprovodné konzultace v sociální oblasti. Více informací o projektu naleznete zde.

• Snadný návrat

č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00416
realizátor: mateřské centrum Slunečník, Ústí nad Labem

V rámci dodávky služeb naše sdružení zajišťuje sociálně právní poradenství, které je zaměřeno především na otázky bydlení, sociálních dávek, uplatnění se na trhu práce, dluhy, rodinné rozpočty, rodinné právo apod.