Partnerství na projektech

Projekty, na kterých jsme se podíleli
jako partneři:

Občanská poradna Děčín fungovala jako regionální středisko Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Od března 2010 do března 2011 jsme poskytovali poradenství lidem s kriminální minulostí, prováděli analýzu situace na trhu práce v Ústeckém kraji a organizovali besedy ve věznicích v Ústeckém regionu. Fungovali jsme jako regionální středisko Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. v rámci projektu Život po vězení – www.spj.cz. Více informací najdete zde: www.spj.cz.

„Život po vězení – Reintegrační program Plus pro příslušníky romské komunity – Regionální středisko 1“, č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00020.

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Předmětem služeb bylo zajištění vybraných služeb v Ústeckém kraji pro osoby s kriminální minulostí v rámci projektu OP LZZ „Život po vězení – Reintegrační program Plus pro příslušníky romské komunity – Regionální středisko 1“.

Mezi dodávané služby patřily:

  • zpracování analýzy pracovních nabídek a vytvoření databáze potencionálních zaměstnavatelů
  • realizace besed ve věznici Nové Sedlo se zaměřením na osoby vycházející z výkonu trestu (otázky zaměstnání, možnosti základního finančního zajištění, přehled ubytovacích míst, informace a kontakty na poradenské organizace apod.)
  • Základní poradenství pro osoby opouštějící VTOS a doplňkové aktivity (například podpora sociálních kompetencí, pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, jednání s úřady a řešení zadluženosti a dalších aktuálních problémů apod.)