Podpora Nadace Terezy Maxové dětem v roce 2022

I v roce 2022 podpořila Nadace Terezy Maxové dětem sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Charitního sdružení Děčín, z.s. Díky nadační podpoře jsme mohli dále rozvíjet naši činnost a podpořit 61 rodin v obtížné životní situaci. Pomáhali jsme rodičům zlepšit péči o děti, vylepšit finanční situaci rodiny nebo bydlení. Jen v 8 rodinách byla spolupráce neúspěšná, v dalších se dařilo aspoň trochu situaci zlepšit a stabilizovat. Dále jsme pomáhali 33 dětem se školní přípravou a všechny tyto děti zvládly postoupit do dalšího ročníku. 38 dětí se mohlo zúčastnit prázdninových výletů pořádaných CHSD a měly tak zajištěný smysluplný program. 13 dětí s námi absolvovalo víkendový program zaměřený na prevenci násilí ve vztazích a budování sebevědomí. Podpora Nadace Terezy Maxové dětem také v neposlední řadě přispěla k tomu, že jsme během roku 2022 mohli vytvořit multidisciplinární tým zaměřený na podporu rodinám s dětmi a dospívajícími s potřebami v oblasti duševního zdraví složeny ze sociálních pracovníků, psychologů a terapeutů, který mohl v roce 2022 podpořit 21 rodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *