Podpora při výchově dětí

Podpora při výchově dětí

  • zprostředkování informací o vývoji dětí, rady, co kdy a jak s nimi dělat, praktické rady v konkrétních situacích,
  • praktické ukázky a nácvik,
  • zprostředkování konzultací s odborníky,
  • součástí služby může být i pomoc s péčí o postiženého člena rodiny (především o děti), podmínkou však je, že je to pouze součást větší zakázky služeb pro rodiny, které vždy pracují s rodinou jako celkem, ne pouze s jedním jejím členem.

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • asistenti nikdy děti netrestají ani o jejich trestech za přestupky nerozhodují, na žádost rodičů si mohou s dítětem promluvit o problémové oblasti,
  • asistenti nepřebírají rodičovskou zodpovědnost ani zodpovědnost za jakékoliv výchovné rozhodnutí,
  • asistenti nemají s dětmi žádná tajemství o faktických věcech,
  • v případě podezření na psychické problémy nebo poruchy dítěte asistenti zprostředkovávají odborné kontakty, psychologickou pomoc sami neposkytují.