Cile

Rozšířená služba SAS poskytuje podporu dětem a dospívajícím s potřebami v oblasti duševního zdraví a jejich rodinám. Pracujeme v multidisciplinárním týmu složeném ze sociálních pracovníků a terapeutů. Poskytujeme individuální podporu dětem i dospívajícím i jejich rodičům, zároveň ale pracujeme i s celou rodinou. Usilujeme o prevenci vzniku problémů, stabilizaci situace dítěte a jeho lepší začlenění do všech sociálních vazeb.

 Cílová skupina: 

 Rodiny děti a dospívající s potřebami v oblasti duševního zdraví a jejich rodiny. Pracujeme s dětmi a dospívajícími s depresivními náladami, poruchami příjmu potravy, problémovým chováním, s dětmi, které se sebepoškozují, mají problémy se začleněním do kolektivu, řeší nejasnosti ohledně své identity nebo mají jiný problém související s duševním zdravím. Psychiatrická diagnóza není podmínkou poskytování služeb.

Nabízíme:

Prevenci vzniku duševních onemocnění dětí a dospívajících

Podporu rodin s dětmi, které psychiatrické onemocnění mají

Dojezd do rodinného prostředí

Vytváření podpory dětem spolu s rodinou

Profesionální a nestranný pohled na vaše potíže

Pomoc se vzájemnou komunikací

Pomoc se zklidněním a stabilizací rodinné atmosféry

Tipy na změny v běžné rutině dětí

Sestavení krizového plánu

Zprostředkování kontaktu s dalšími specializovanými pracovišti nebo odborníky a doprovod k nim

Návštěvy dítěte v případě hospitalizace

Pomoc dítěti s porozuměním situaci

Pomoc s předcházením další hospitalizaci

Jak bude naše spolupráce vypadat:

Když nás kontaktujete, nabídneme vám schůzku s naším týmem buď u nás, nebo u vás doma. Tým s vámi prozkoumá vaši situaci a společně navrhneme intervenci, která bude co nejlépe odpovídat vašim potřebám. Můžeme kombinovat individuální práci i práci s celou rodinou, psychologickou a sociální podporu. Vycházíme z metody otevřeného dialogu, kdy je veškerá podpora plánovaná a tvořená ve spolupráci s klienty. Veškeré naše služby jsou bezplatné.

Tým a kontakty:

Osobně nás zastihnete na adrese Stavební 415/3, Děčín 1, ve všední dny mezi 8. a 9. ranní. 

V případě zájmu o služby nás můžete kontaktovat

8:00 – 16:30

Telefon 728 931 930 nebo 773 775 961

E-mail asist@chsd.cz