Pomoc při standardizaci

Projekt Občanské poradny Děčín:
Pomoc při standardizaci

Projekt Pomoc při standardizaci byl realizován Charitním sdružením od listopadu 2005 a byl podporován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky v rámci programu PHARE 2003.

Jde o projekt, jehož cílem je podpořit především neziskové organizace při zavádění Standardů kvality sociálních služeb (Národní standardy kvality služeb vydané MPSV ČR v roce 2002), jejichž naplnění vyžaduje nejen znalost vlastní profese, ale i další odbornou způsobilost, např. právní, ekonomické, technické aj. know-how. V deseti regionálních zařízeních tak bude vytvořeno bezpečné prostředí pro poskytování sociálních a poradenských služeb, které vedou ke zmírnění a prevenci sociálního vyloučení.

Od prosince 2005 deset organizací pracuje na vlastním rozvoji v mnoha směrech. Organizace, si vybraly pět standardů a společně se snaží je naplnit. V tomto úsilí jim pomáhají experti (právník, bezpečnostní technik aj.), jejichž služby jsou hrazeny z projektu. Kooperace účastníků projektu vytváří určitý základ pro vzájemné porozumění, komunikaci a spolupráci i do dalších let.

Výstupem tohoto projektu je metodický manuál, který i vám může usnadnit cestu k získání akreditace.