Pomoc s úřady

Pomoc s vyřizováním úředních záležitostí

Jedná se o aktivizační službu, která má nejčastěji jednu z následujících podob:

  • praktická rada (kam jít, co vzít s sebou, co si vzít na sebe),
  • shánění informací (otevírací doba na úřadě, co je s sebou potřeba vzít),
  • pomoc s vyplňováním formulářů,
  • doprovod na úřad (mnozí klienti se cítí s asistentkou jistěji),
  • telefonování v zájmu klienta (pouze v nezbytných případech, kdy klient opravdu nemá k telefonu přístup),
  • zastupování klienta při úředních jednáních (tato forma služby je poskytovaná pouze v odůvodněných případech, kdy o tom rozhodne vedoucí služeb pro rodiny a důvody pro zastupování musejí být jasně vykomunikované s klientem: jedná se především o případy vážného onemocnění nebo mimořádně špatné zkušenosti při předchozím jednání s danou institucí).

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • veškerá jednání s úřady probíhají pouze s vědomím klienta,
  • pokud tomu nebrání závažné důvody (především zdravotní), účastní se klient všech jednání osobně,
  • zastupování klienta je možné pouze v odůvodněných případech, podmínkou je jasné písemné zplnomocnění asistenta, včetně zformulování toho, co chce klient vyřídit.