Pomoc se školní přípravou

Pomoc se školní přípravou

Do projektu jsou zařazovány děti na základě doporučení školy, OSPOD nebo pedagogicko-psychologické poradny. Jedná se o bezplatné doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým vlastní rodina tuto podporu zajistit nemůže nebo nedokáže, jehož součástí je i snaha „naučit děti samy se učit“ a pomoci jim s hledáním budoucí profesní orientace.

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • služba se poskytuje výhradně na písemné doporučení jedné z následujících institucí: školy, do níž dítě dochází, pedagogicko-psychologické poradny nebo OSPOD,
  • rodiče musejí zajistit podmínky pro práci: dle možností klidné prostředí, přítomnost dítěte, pokud je to možné, je dobré, když se rodiče aktivně do spolupráce zapojují,
  • aktivní přístup rodičů (případně starších dětí) k sestavování plánu,
  • asistenti pomáhají dítěti se školní přípravou, ale nevypracovávají za dítě úkoly.