Poradna

MÁTE DLUHY?

NEVÍTE, JAK DÁL? Pryč s nimi...

Využijte naší internetovou poradnu.

Internetová poradna byla zřízena v rámci projektu Pryč s dluhy, financovaném ESF, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007778. Klíčová aktivita č. 3: podpora nových metod práce prevence a řešení zadluženosti.

Zasláním dotazu elektronickou formou odesílatel prohlašuje, že je mu známa povaha poskytované aktivity projektu, souhlasí s jejím poskytnutím a považuje se za osobu z cílové skupiny: osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Děčína. Není-li tomu tak, doporučujeme prostudovat tento odkaz, či se na nejasnosti zeptat telefonicky či e-mailem. Dotazy zaslané elektronickou formou zodpovídají poradci internetové poradny ve lhůtě 14 dnů od doručení, potřebujete-li radu co nejrychleji, doporučujeme využít telefonické nebo osobní konzultace.

Počet znaků: 0 /1000