Poskytované služby

Služby děčínské Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služby se sjednávají na základě individuálních plánů, které klienti (rodiny) sestavují s pomocí naší asistentky. Konkrétní uvedené služby jsou pouze rámcové a pokrývají nejčastější objednávky. Vždy je lze upravit podle individuálních potřeb klientů s ohledem na možnosti asistentek (fyzické možnosti, kvalifikovanost v dané oblasti apod.).

Pomoc rodinám je poskytována především formou pomoci rodičům v těchto rodinách, aby našli nové cesty k řešení svých životních situací. Jedná se o terénní sociální práci.

S rodinou je sepsána smlouva a sestaven individuální plán, určující oblast spolupráce, cíl, kterého by chtěla rodina dosáhnout, možnosti jak cíle dosáhnout a konkrétní úkoly pro rodinu a asistentku. Asistentky rodiny dle dohody 1x až 3x týdně navštěvují a spolupracují na plnění sestaveného plánu. Rodiny se musejí aktivně podílet na všech aktivitách vedoucích k vylepšení jejich situace.

Důležité sdělení:

SAS má za své poslání práci s rodinami s dětmi, nikdy se nepodílí na řešení partnerských problémů.