Poskytované služby

Služby náhradní rodinné péče CHSD Děčín

Poskytujeme osobám pečujícím a dětem všechny služby, které ukládá zákon, tedy doprovázení, vzdělávání, pomoc se zajištěním celodenní osobní péče o svěřené děti, pomoc se zajištěním krátkodobé osobní péče o svěřené dítě, v případě potřeby zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci, pomoc osobám pečujícím udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s blízkými osobami, zejména biologickými rodiči a umožnit styk s nimi. Dále pak letní a jarní výlety, jarní a letní pobyty pro děti. Podrobné informace najdete v záložce Poskytované služby a Doplňkové služby.

Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Kapacita služby je 20 rodin na jednoho pracovníka s 0.8 úvazkem. Kapacita služby je pro tuto chvíli naplněna.